1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

พื้นที่รับผิดชอบ (ผู้กำกับติดตาม)
77 จังหวัดทั่วประเทศ

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : คุณพิมพ์พิศา รังษีธนานนท์  
เบอร์ติดต่อ: 02-298-3265 Email : phimphisa@sme.go.th
2. ชื่อ-นามสกุล : คุณอภิชาติ แหวนทอง  
เบอร์ติดต่อ: 02-298-3290 Email : aphichat_w@sme.go.th
   
   
   

  2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พื้นที่รับผิดชอบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) อำนาจเจริญ, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, เลย, มหาสารคาม, มุกดาหาร, นครพนม, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, หนองคาย, ร้อยเอ็ด, สกลนคร,ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี, อุดรธานี, ยโสธร

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์  
เบอร์ติดต่อ: 081-661-4770 Email : vijitnop@hotmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนพคุณ ฟองทอง  
เบอร์ติดต่อ: 084-263-6545 Email : noppakoon_f@hotmail.com
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิตติมา สนิทชน  
เบอร์ติดต่อ: 062-760-0525 Email : kittimas@kkumail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : Innovation Hub KKU ศูนย์อาหารและบริการที่ 1 Complex ชั้น 3
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-306-907
โทรสาร : -
Email : innovationhubkku@gmail.com
Website : www.innohubkku.com
Facebook : Innovation Hub KKU
 

  3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พื้นที่รับผิดชอบ
ภาคกลาง (17 จังหวัด) อ่างทอง, ชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, กรุงเทพมหานคร, ลพบุรี, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, อุทัยธานี

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย  
เบอร์ติดต่อ: 062-332-1788 Email : okhongmalai@yahoo.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิพินทุ์ ดิษฐานนท์  
เบอร์ติดต่อ: 064-261-4322 Email : sasipind@gmail.com
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนีกร ตรีสมุทรกุล  
เบอร์ติดต่อ: 063-859-9933 Email : ratchaneekorn.tree@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ : 02-613-3115-8 ต่อ 4162
โทรสาร : 02-623-5060
Email : : okhongmalai@yahoo.com, ratchaneekorn.tree@gmail.com
Website : www.citu.tu.ac.th
Facebook : www.facebook.com/citu.tu
 

  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พื้นที่รับผิดชอบ
ภาคตะวันออก (6 จังหวัด) จันทบุรี, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตราด ภาคตะวันตก (4 จังหวัด) กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ (14 จังหวัด) ชุมพร, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, ยะลา, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล, ตรัง

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : ดร.สรรค์ศิริ ธนชุติวัต  
เบอร์ติดต่อ: 061-559-3980 Email : sansiri.t@tggs.kmutnb.ac.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชญาภัค แสงมุกดา  
เบอร์ติดต่อ: 097-228-4753 Email : paulpairry@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่างเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02-555-2000
โทรสาร : 02-587-3766
Email : itdi@kmutnb.ac.th
Website : www.itdikmutnb.com
Facebook : -
 

  5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ
ภาคเหนือ (16 จังหวัด) เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, น่าน, พะเยา, แพร่, อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร, กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, นครสว
ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนาภรณ์ เดชฤทัยภักดี  
เบอร์ติดต่อ: 082-568-0365 Email : thanaporn@kic.camt.info
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัชพร ธาตุทอง  
เบอร์ติดต่อ: 095-146-6368 Email : tanatchaponn.t@kic.camt.info
3. ชื่อ-นามสกุล : นายพงศธร สายรุด  
เบอร์ติดต่อ: 095-673-6546 Email : pongsatorn@kic.camt.info
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-920-299 ต่อ 401
โทรสาร : 053-941-810
Email : thanaporn@kic.camt.info
Website : www.kic.website/index.php
Facebook : KIC CAMT