1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

พื้นที่รับผิดชอบ (ผู้กำกับติดตาม)
77 จังหวัดทั่วประเทศ

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นายอัคเรศ เลาะวิถี  
เบอร์ติดต่อ: 02-298-3047 Email : akkarate@sme.go.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรภร ขันธวงค์  
เบอร์ติดต่อ: Email : pattaraporn@sme.go.th
   
   
   

  2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ
11 จังหวัดประกอบด้วย
เชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์พิษณุโลก ตาก แพร่

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรณี  วงค์ปัญญาดี  
เบอร์ติดต่อ: 095-134-1041 Email : supannee@kic.camt.info
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริศรา วะระ  
เบอร์ติดต่อ: 088-223-9901 Email : warisara.w@kic.camt.info
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริศรา จันทวี  
เบอร์ติดต่อ: 082-629-0210 Email : warisara@kic.camt.info
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ (ชั้น 4)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-920299 ต่อ 402, 098-871-5210
โทรสาร : 053-941810
Email : earlystagecmu@kic.camt.info
Website : -
Facebook : startup บ้านเฮา (www.facebook.com/startupnorththai/)
 

  3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พื้นที่รับผิดชอบ
6 จังหวัดประกอบด้วย
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย  
เบอร์ติดต่อ: 062-332-1788 Email : okhongmalai@yahoo.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวครัตน์กนก สุภาธีรวณิชย์  
เบอร์ติดต่อ: 064-553-3959 Email : karatkanok.m@gmail.com
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนีกร ตรีสมุทรกุล  
เบอร์ติดต่อ: 063-859-9933 Email : ratchaneekorn.tree@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-6133115-8 ต่อ 4162
โทรสาร : 02-6235060
Email : okhongmalai@yahoo.com
Website : http://www.citu.tu.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/citu.tu/
 

  4. มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์

พื้นที่รับผิดชอบ
8 จังหวัดประกอบด้วย
สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท เลย

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ)  
เบอร์ติดต่อ: 081-785-3546 Email : niwat61@hotmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นายณพล อนุตตรังกูร (ผู้ประสานงานหลัก)  
เบอร์ติดต่อ: 083-065-2302 Email : heinznaphat@gmail.com
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐสิมา ไม้สูงเนิน (เลขานุการ)  
เบอร์ติดต่อ: 095-615-5494 Email : piiiim222@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 063-110-5658
โทรสาร :
Email : startup63.mu@gmail.com
Website : www.munabrtc.com
Facebook : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up Early Stage มหิดล
 

  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พื้นที่รับผิดชอบ
13 จังหวัดประกอบด้วย
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิพล เนคมานุรักษ์  
เบอร์ติดต่อ: 089-301-1415 Email : itthipol.n@gmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริตรตา จันทร์จิระวัฒน์  
เบอร์ติดต่อ: 097-228-5709 Email : parn2107@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่างเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-555-2000
โทรสาร : 02-556-1306
Email : startup.kmutnb@gmail.com
Line@ : @earlystage
Facebook : sme startup early stage by kmutnb
 

  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ
13 จังหวัดประกอบด้วย
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา สระบุรี นครนายก กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ชลบุรี

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริวรรณ ฉัตรหิรัญมงคล  
เบอร์ติดต่อ: 082-594-4156 Email : srcm977@gmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐพร ศรีชมมาลี  
เบอร์ติดต่อ: 063-334-7447 Email : earlystagekmutt@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 063-334-7447, 099-425-5445
โทรสาร :
Email : earlystagekmutt@gmail.com
Website :
Facebook : Early Stage Online Content Entrepreneur
Line :
 

  7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พื้นที่รับผิดชอบ
12 จังหวัดประกอบด้วย
พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมุณา เจะมะ  
เบอร์ติดต่อ: 096-323-6554 Email : muna11.cm@gmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทวีวรรณ ทวีรัตน์  
เบอร์ติดต่อ: 089-615-9151 Email : t.taveewan123@gmail.com
3. ชื่อ-นามสกุล : นายอัคราณิชย์ อิทรมนตรี  
เบอร์ติดต่อ: 082-659-6979 Email : akkaranich@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1 ชั้น 10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-286972-7
โทรสาร : 074-286971
Email : ohse.psu@gmail.com / aoc.psu@gmail.com
Website : www.outreach.psu.ac.th/index.php
Facebook : www.facebook.com/psu.ohse/
 

  8. สถาบันอาหาร

พื้นที่รับผิดชอบ
7 จังหวัดประกอบด้วย
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นายจักราวุธ มยุเรศ
เบอร์ติดต่อ: 098-265-5936 Email : charkarwoot@nfi.or.th
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : สถาบันอาหาร
2008 ซอย อรุณอมรินทร์ 36 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-4228688 ต่อ 3207
โทรสาร : 02-4228558
Email : -
Website : www.nfi.or.th
Facebook : Nfi SmartClub
 

  9. สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร

พื้นที่รับผิดชอบ
16 จังหวัดประกอบด้วย
สระบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครพนม อุดรธานี ราชบุรี ตรัง สกลนคร ขอนแก่น ชัยภูมิ

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดาวัลย์ ราชุรัชต
เบอร์ติดต่อ: 02-345-1058 Email : laddawanr@fti.or.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธยาน์ สินแสงวัฒน์
เบอร์ติดต่อ: 02-345-1121 Email : nattayas@fti.or.th
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจรัสศรี เกียงเอีย
เบอร์ติดต่อ: 02-345-1414 Email : charatsrik@fti.or.th
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-345-1414
โทรสาร : -
Email : iai.earlystage@gmail.com
Website : www.fti.or.th
Facebook : www.facebook.com/iaipage
 

  10. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

พื้นที่รับผิดชอบ
14 จังหวัดประกอบด้วย
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สกลนคร พะเยา แพร่ น่าน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฑิฆัมพร เอี่ยมประกอบกิจ
เบอร์ติดต่อ: 086-316-9136 Email : thikamporn@thaitextile.org
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรกนก เชื้อแหลม
เบอร์ติดต่อ: 090-737-7533 Email : kornkanok@thaitextile.org
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญพร มหัทธนะพล
เบอร์ติดต่อ: 063-516-6505 Email : penporn@thaitextile.org
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาคารอำนวยการส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-7135492-9
โทรสาร : 02-7121592-3
Email : earlystage63@gmail.com
Website : www.thaitextile.org/th/home/
Facebook :www.facebook.com/thtismestartup2562/