1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ผู้ประสานงานโครงการ(ผู้กำกับติดตาม)
1. ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ แหวนทอง  
เบอร์ติดต่อ : 02-298-3290 Email : aphichat_w@sme.go.th
   

  2. สถาบันอาหาร

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นายอุกฤษ ชื่อลือชา  
เบอร์ติดต่อ : 081-775-0550 Email : ukrit@nfi.or.th
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน 10700
โทรศัพท์ : 02-422-8688
โทรสาร : 02-422-8563
Email : ukrit@nfi.or.th
Website :
Facebook :